Doplňkové systémy pro trakční baterie

Systém mísení elektrolytu EUW a ústřední systém doplňování vody BFS prodlužuje životnost baterie, značně snižuje její provozní náklady a zvyšuje její dispoziční schopnost. Tyto systémy jsou nezbytným vybavením baterií u velkých parků přepravních vozíků. U všech trakčních článků PzS a PzB (kyselino-olověných s tekutým elektrolytem) vyráběných firmou BATER lze instalovat oba systémy.