Podnik mechanických služeb Bater Varšava

Od roku 2008 má BATER k dispozici moderní výrobní a montážní halu. Hlavním zaměřením a profilem tohoto podniku jsou skříně pro všechny typy trakčních baterií a také stojany, podstavce a regály pro staniční baterie. Provádí se zde také potahování kovových částí plastovou vrstvou metodou fluidizace. Podnik nabízí kompletní mechanické a zámečnické služby v oblasti výroby dílů a hotových výrobků na objednávku a přání zákazníka. Je vybaven moderním strojním parkem pro obrábění kovů a technologickou linkou na fluidizační potahování, jehož cílem je získat požadovanou chemickou a antikorozní odolnost vyráběných dílů.

Poskytujeme také kompletní zámečnické služby v oblasti řezání, ohýbání a svařování a také řadu kooperačních služeb spojených se zpracováním kovů.

Kvalifikovaný technický personál zaručuje profesionální provedení služeb, při nichž využívá ty nejmodernější technologické a kvalitativní metody. Námi vyrobené polyetylenové vrstvy chrání potažený povrch proti nežádoucím chemickým reakcím v agresivním prostředí. V kombinaci s vysokou mechanickou odolností, pružností a vysokým odporem izolace zaručují bezpečný provoz po mnoho let.

Fluidizační potahování

Vlastnosti získaných povlaků:

Fluidizační nanášení povlaku z umělých hmot probíhá ve fluidním reaktoru. Proces spočívá ve vytvoření fluidního lože ze speciálně připravené termoplastické hmoty a poté ponoření rozehřátého kovového dílu do tohoto lože. Částečky hmoty se při kontaktu s rozehřátým kovem roztavují a vytvářejí na něm adhezně přilnutý povlak.

Při tomto procesu vytváříme stejnorodý polymerový povlak o tloušťce 0,4 – 1,5 mm. Aby bylo dosaženo trvalého spojení plastu s kovem, jsou všechny díly před fluidizací podrobeny otryskávání v automatickém rotačním proudovém tryskacím stroji. Maximální vnější rozměry potahovaných dílů jsou 1400x1400x1400 mm a v případě dlouhých úzkých dílů je maximální délka 2400 mm. Maximální jednotková hmotnost potahovaných dílů je 350 kg.

 • Námi používaná technologie je příznivá pro životní prostředí. Nejvyšší kvalitu námi nabízených výrobků a služeb potvrzují certifikáty ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005.
 • Dokonalá ochrana proti korozi. Díl potažený tímto povlakem dosahuje nejvyšší odolnosti při testech stárnutí prováděných v solné komoře.
 • Velmi dobré dielektrické a elektroizolační vlastnosti. Odolnost proti elektrostatickým průbojům nad 7 kV.
 • Velmi dobrá chemická odolnost. Provedené povlaky mají vysokou chemickou odolnost v rozsahu pH 1 – 10. Povlak je odolný proti většině kyselin a zásad a také proti roztokům solí a alkoholu.
 • Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům.
 • Doporučený rozsah provozních teplot pro díly potažené tímto povlakem je – 30 ÷ 70 °C.
 • Teplota měknutí povlaku je kolem 100 °C.
 • Vrstvou polymeru lze potáhnout i díly složitých tvarů.
 • Vysoká rázová pevnost i při nízkých teplotách.
 • Dobrá odolnost proti otěru.
 • Drobná poškození povlaku lze opravit.
 • Nezávisle na drsnosti získáváme lesklý, hladký a velmi estetický povrch.
 • Díky svému trvalému spojení s kovem mají povlaky dobrou mechanickou odolnost a pružnost.
 • Tvrdost získaného povlaku je až 56 ShD.
 • Velmi dobrá odolnost povlaku proti poškozením způsobeným kamínky nebo štěrkem (tzv. stone chip damage).
 • Nízký součinitel tření.
 • Snadno se čistí.
 • Snížení hluku.
 • Velmi dobré antialergické vlastnosti.
 • Fyziologická netečnost (většinu povlaků lze použít při kontaktu s potravinami).
 • Materiál použitý na povlak lze recyklovat.

Použití fluidizačních povlaků:

 • Ideální ochrana pro skříně všech typů trakčních baterií a regálů na články.
 • Potahovány jsou díly používané v automobilovém, lodním, potravinářském, cukrářském a petrochemickém průmyslu.
 • Dokonalá ochrana kovových dílů malé městské architektury a zahradního nábytku.
 • U dílů dopravníků.
 • V zemědělství.
 • V chladicích zařízeních.
 • Ve ventilačních a klimatizačních zařízeních.
 • V instalacích chemického průmyslu.
 • V systémech na úpravu vody.
 • V čističkách odpadních vod.
 • V telekomunikačních zařízeních.
 • V prvcích vybavení laboratoří a nemocnic.
 • V rekreačních zařízeních.
 • V různých mechanických konstrukcích.

Mechanická sekce

Nabízíme kompletní mechanické a zámečnické služby v oblasti výroby dílů a hotových výrobků na objednávku a přání zákazníka.

Otryskávání

Máme k dispozici profesionální automatický rotační tryskací stroj firmy WHEELABRATOR.

Plastické obrábění plechů

Máme moderní strojový park pro plastické obrábění plechů. Provádíme všechny zámečnické práce v oblasti stříhání a ohýbání plechů. Máme nový, vysoce výkonný ohraňovací lis a hydraulickou gilotinu firmy AMADA.

Svařování

Máme možnost provádět i konstrukční svařování v ochranné atmosféře. Máme moderní modulové montážní a svařovací stoly DEMMELER zajišťující kontrolu kvality vyráběných dílů v každé fázi výroby. Díky tomu dosahujeme vysoké opakovatelnosti výrobků při sériové výrobě.