Podnik na výrobu akumulátorů Bater Gliwice

VÝROBNÍ PODNIK BATER GLIWICE s tradicí od roku 1982.

V roce 2007 se firma Bater stala majitelem 100% akcií ve firmě Elmar-Zremb Baterie a v roce 2009 byl definitivně ukončen proces fúze společností na zásadě pravidel stanovených v čl. 492 §1 bod 1 KSH přejetím společnosti Elmar-Baterie Sp. z o.o. společností Bater Sp. z o.o.

Byla zahájena příprava na kompletní modernizaci podniku, která byla s využitím prostředků ze strukturálního fondu EU ukončena v květnu 2011. Byl realizován projekt „Zprovoznění nové technologické linky na výrobu kyselino-olověných článků“ v rámci aktivity POIG 4.3 „Technologický úvěr“. Díky tomu má Bater k dispozici jednu z nejmodernějších linek na výrobu trakčních a staničních baterií v Evropě. Cílem této kompletní rekonstrukce bylo zvýšit výkon a zkrátit dobu realizace objednávek. Použití kompletní, plně automatické výrobní linky s prvotřídními stroji zajistí výrobní flexibilitu se zachováním těch nejvyšších kvalitativních parametrů.

Naše výrobní linka se skládá mj. z následujících strojů:

  •  Automatické linky na výrobu kladných elektrod pomocí technologie plnění na mokro renomované firmy HADI AUSTRIA.
  •  Vysoce výkonného licího stroje na výrobu mřížek záporných elektrod s kompletní sadou forem WIRTZ USA.
  •  Pastovací linky na záporné elektrody s nejnovějším hydraulickým ovládáním (SUPRAMAC), zaručující nejvyšší kvalitu a opakovatelnost – MAC USA.
  •  Mixéru na přípravu pasty vybaveného řídicím počítačem s pamětí, zaručujícího plnou opakovatelnost OXMASTER USA.
  •  Sušicí komory italské firmy CATELLI, zajišťující správné, počítačově řízené parametry teploty a vlhkosti vzduchu během uskladnění elektrod.
  •  Nové, automatické linky na montáž trakčních článků italské firmy LAPNEUMATICA, vybavené průmyslovými řídicími jednotkami Siemens S7.
  •  Automatického, hermetického silového systému pro skladování a přepravu PbO a suříku.
  •  Systému recyklace pasty zaručujícího úsporu při spotřebě olověných slitin.
  •  Prvotřídních, vysoce účinných mokrých a pytlových filtrů zaručujících plnou bezpečnost pracovníků obsluhujících stroje a ochranu životního prostředí.