BATER Rekombinační zátka regulovaná dvoucestným ventilem RecPlug2

BATER vyvinul rekombinační zátku regulovanou dvoucestným ventilem, která mění baterii OPzS ve VRLA! Již brzy v nabídce! K čemu nová zátka? Díky ní lze konečně spojit výhody baterií s tekutým elektrolytem (životnost přes 20 let, stabilita, spolehlivost a předvídatelné chování) s výhodami baterií VRLA (bez nutnosti dolívat vodu, malé riziko výbuchu, možnost práce v jedné místnosti s jinými zařízeními). Firma BATER se snažila vyjít těmto požadavkům vstříc a výsledkem je rekombinační zátka regulovaná dvoucestným ventilem pro vnější rekombinaci plynů v kyselino-olověných akumulátorech.

Popis

Výhody rekombinační zátky s dvoucestným systémem ventilů:

  • BEZPEČNOST – snížené požadavky na větrání (na úroveň vyžadovanou bateriemi VRLA), minimální emise škodlivých plynů z tekutého elektrolytu, ochrana proti zpětnému šlehnutí plamene, dvousměrná regulace tlaku uvnitř rekombinátoru chrání celý systém před zničením v důsledku nekontrolovaného růstu či poklesu tlaku; možnost dobíjení akumulátoru při zvýšeném napětí bez nutnosti odtahování rekombinátoru.
  • ÚSPORA – značně menší četnost doplňování elektrolytu; po celou dobu provozu baterie není nutno měnit rekombinátor.
  • PŘIZPŮSOBIVOST – možnost přizpůsobit počet zátek konkrétní kapacitě akumulátoru.

Jak funguje zátka RecPlug2?

Během práce kyselino-olověného akumulátoru se v důsledku elektrolýzy vodního roztoku elektrolytu vylučuje vodík a kyslík. Tyto plyny mohou ve vzduchu vytvářet výbušnou směs. Navíc se v důsledku elektrolýzy snižuje množství vody v elektrolytu a je nutné ji poměrně často doplňovat. Proměna vodíku a kyslíku ve vodní páru je exotermický proces. Teplo emitované během procesu rekombinace uvnitř uzavřené baterie značně urychluje degradaci olověných elektrod ponořených do elektrolytu. Proto je také dobré realizovat proces rekombinace v dostatečné vzdálenosti od elektrod, díky čemuž se zvyšuje životnost celé baterie. V této inovativní konstrukci se plyny, které vzniknou během elektrolýzy vody z elektrolytu, po dosažení zátky kontrolovaně mění ve vodní páru. Vodní pára poté kondenzuje na stěnách rekombinátoru. Po ochlazení v podobě vody stéká zpět do baterie. Pro dosažení nejefektivnější rekombinace plynů je u zátky kromě speciálního katalyzátoru použit také systém ventilů, které automaticky regulují tlak uvnitř zařízení a udržují jej na nejoptimálnější hodnotě. Pro zachování bezpečnosti provozu je nad systémem regulace tlaku v zátce instalována navíc jednostupňová pojistka proti vodíku v podobě keramického zhášeče plamene. V takto konstruované zátce je emise plynů minimální a pro nejbližší okolí bezpečná. Nová rekombinační zátka se systémem dvoucestných ventilů při správném provozu snižuje četnost servisních prací spojených s doplňováním hladiny elektrolytu v baterii. Nová konstrukce zvyšuje provozní bezpečnost baterie na místech s omezeným větráním a současně zachovává stupeň rekombinace plynů na nejvyšší úrovni.

Typ zátkyKap.

Cnom


[Ah]
Maximální

nabíjecí

napětí

[V/čl]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
H1

[mm]
H2

[mm]
RecPlug2-500až k 5002,425405313211
RecPlug2-1000výše 501 až k 8002,425405313211
RecPlug2-1500výše 8012,425405313211

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „BATER Rekombinační zátka regulovaná dvoucestným ventilem RecPlug2“