Rekombinační zátka

BATER vyvinul a nechal si patentovat rekombinační zátku, která prakticky eliminuje nutnost doplňovat vodu v klasických bateriích s tekutým elektrolytem a zároveň snižuje riziko výbuchu na úroveň baterií VRLA. Díky tomu snižujeme provozní náklady a náklady spojené s ventilací místnosti.

Proč je dobré používat rekombinační zátku?

Při nabíjení chemických zdrojů elektrické energie probíhají vedlejší procesy rozpadu vody obsažené v elektrolytu na kyslík a vodík. Tyto plyny při uvolnění do atmosféry vytvářejí nebezpečí výbuchu. Zároveň dochází k úbytku vody v elektrolytu a je nutné ji pravidelně doplňovat. Způsobem, jak těmto negativním jevům zabránit, je použití metody vnější rekombinace plynů. Rekombinační zátka BATER zabraňuje úniku plynů z akumulátoru přímo do atmosféry. Zároveň umožňuje doplňovat nepatrné úbytky vody, což u baterií VRLA nelze.

Proto mají také klasické baterie s rekombinační zátkou značně delší životnost než baterie VRLA, u nichž nelze doplňovat úbytky vody.