Staniční baterie

BATER je polský výrobce kompletních klasických staničních baterií OPzS – vyrábí jak články, tak i stojany. BATER je také autorizovaný obchodní zástupce dvou předních výrobců profesionálních baterií VRLA: koncernu EnerSys – jednoho z největších světových výrobců baterií.

Použití staničních baterií

Profesionální staniční baterie se používají jako nouzový zdroj elektrické energie v telekomunikaci, energetice, průmyslu, nemocnicích, veřejných objektech a v železniční dopravě. Z důvodu své vysoké spolehlivosti jsou zdrojem energie na operačních sálech, v telefonních ústřednách, v ústřednách mobilních operátorů, v řídících a bezpečnostních systémech elektráren a rozvoden, v systémech nouzového osvětlení, dále slouží ke skladování energie v solárních, větrných a hybridních elektrárnách a mnoha jiných systémech s nejvyšším stupněm odpovědnosti.
Konstrukce staniční baterie

Staniční baterie se skládá ze:

  • soustavy odpovídajícího počtu článků nebo monobloků (vícečlánkových akumulátorů), vzájemně sériově propojených pro dosažení požadovaného provozního napětí; baterie lze paralelně propojovat pro získání větší kapacity a tím také delší doby rezervního (záložního) provozu,
  • stojanů nebo regálů s více poličkami instalovaných na izolátorech, aby nedocházelo ke ztrátě kapacity baterie v důsledku tzv. bludných proudů; stacionární baterie VRLA lze montovat také do skříní.

Skupiny produktů

Klasické baterie s tekutým elektrolytem OPzS pro záložní provoz

Bater je výrobcem kompletních staničních baterií s tekutým elektrolytem s kladnou pancéřovou deskou typu OPzS s životností více než 20 let pro telekomunikace, energetiku, nouzové osvětlení. Vyrábíme články OPzS a stojany na baterie s využitím nejnovějších technologických výdobytků. Díky více než 100 letému vývoji baterií s tekutým elektrolytem vznikl produk...

vice

Klasické baterie s tekutým elektrolytem OGi pro záložní provoz

Bater je výrobcem kompletních staničních baterií s tekutým elektrolytem typu OGi s životností více než 20 let pro telekomunikace, energetiku, nouzové osvětlení. Vyrábíme články OPzS a stojany na baterie s využitím nejnovějších technologických výdobytků. Díky více než 100 letému vývoji baterií s tekutým elektrolytem vznikl produk...

vice

Klasické baterie s tekutým elektrolytem SOPzS a POPzS pro cyklický provoz

Bater je výrobcem kompletních staničních baterií s tekutým elektrolytem s kladnou pancéřovou deskou typu SOPzS a POPzS s životností přes 1500 cyklů pro solární, větrné a hybridní elektrárny. Vyrábíme články SOPzS a POPzS a stojany na baterie s využitím nejnovějších technologických výdobytků. Díky více než 100 letému vývoji baterií s tekutým elektrolytem vznikl...

vice

Podstavce a regály pro staniční baterie

Všechny stojany jsou odolné proti korozi. Stojany jsou vyrobeny ze čtyřhranného profilu a jsou potaženy polyetylenem metodou fluidizace. Instalaci navrhujeme podle dokumentace klienta nebo vypracujeme vlastní projekt na míru místnosti, kde bude instalace provedena

vice